As Soon As Kullanımı

As Soon As Kullanımı nasıl olur

“As soon as” kullanımı, bir eylemin ya da olayın, belirli bir koşul karşılandıktan hemen sonra ya da en erken mümkün olan zamanda gerçekleşeceğini ifade etmek için kullanılır. Genellikle bir eylemin ya da olayın, başka bir eylem ya da olayla olan zamanlama ilişkisini anlatmak için kullanılır.

Örnek olarak:

 • “İşimi bitirdiğim anda seni arayacağım.” (anlamı: İşimi bitirdikten hemen sonra seni arayacağım)
 • “Taksi gelir gelmez havaalanına gitmek için hareket edeceğiz.” (anlamı: Taksi gelir gelmez en erken mümkün olan zamanda havaalanına gitmek için hareket edeceğiz)

Bu örneklerde “as soon as”, bir eylemin ya da olayın belirli bir koşul karşılandıktan hemen sonra gerçekleşeceğini ifade etmek için kullanılmaktadır.

As Soon As Present Tense Kullanımı

“As soon as” genellikle gelecek zaman (future tense) için kullanılır, ancak aynı zamanda şimdiki zaman (present tense) için de kullanılabilir. Şimdiki zaman kullanıldığında, “as soon as” ifadesi, hemen yapılacak bir eylemi ifade eder. Örneğin:

 • “As soon as I finish this sentence, I will submit my report.” (anlamı: Bu cümleyi bitirdiğim anda raporumu sunacağım.)
 • “As soon as he arrives, we can start the meeting.” (anlamı: O gelir gelmez toplantıya başlayabiliriz.)

Bu örneklerde “as soon as” ifadesi, hemen yapılacak olan bir eylemin, belirli bir koşul karşılandıktan sonra gerçekleşeceğini ifade etmek için kullanılmıştır.

As Soon As Future Tense Kullanımı

“As soon as” genellikle gelecek zaman (future tense) için kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, gelecekte gerçekleşecek bir eylemin, belirli bir koşul karşılandıktan sonra hemen gerçekleşeceğini ifade etmek için kullanılır. Örneğin:

 • “I will call you as soon as I arrive at the airport.” (anlamı: Havaalanına vardığım anda seni arayacağım.)
 • “As soon as the rain stops, we’ll go for a walk.” (anlamı: Yağmur durduğunda hemen yürüyüşe çıkacağız.)

Bu örneklerde “as soon as” ifadesi, gelecekte gerçekleşecek olan bir eylemin, belirli bir koşul karşılandıktan hemen sonra gerçekleşeceğini ifade etmek için kullanılmıştır.

As Soon As Past Simple Tense Kullanımı

“As soon as” ifadesi genellikle geçmiş zaman (past simple tense) ile kullanılmaz, çünkü “as soon as” ifadesi, belirli bir koşul karşılandıktan sonra hemen gerçekleşecek olan bir eylemi ifade eder. Ancak, geçmiş zamanın kullanılabileceği bazı durumlar vardır. Örneğin:

 • “As soon as I finished my homework yesterday, I went to bed.” (anlamı: Dün ödevimi bitirdiğim anda yattım.)

Bu örnekte, “as soon as” ifadesi, geçmişte gerçekleşmiş bir eylemin, belirli bir koşul karşılandıktan hemen sonra gerçekleştiğini ifade etmek için kullanılmıştır. Ancak, bu kullanım nadirdir ve genellikle gelecek zaman ile kullanılır.

As Sooon As Past Perfect Tense Kullanımı

“As soon as” ifadesi, geçmiş zaman ile kullanıldığında, genellikle “past perfect” zamanı ile kullanılır. Bu kullanım, iki eylem arasındaki sıralamayı ifade etmek için kullanılır. Örneğin:

 • “As soon as I had finished my breakfast, I went to work.” (anlamı: Kahvaltımı bitirdiğim anda işe gittim.)

Bu örnekte, “as soon as” ifadesi, geçmişte gerçekleşmiş iki eylemin birbiriyle bağlantılı olduğunu ve “past perfect” zamanının ilk eylemi ifade ettiğini göstermektedir. Yani, öncelikle kahvaltı bitirildi ve ardından hemen işe gidildi. Bu nedenle, “as soon as” ifadesi, eylemler arasındaki bağlantıyı vurgulamak için kullanılmıştır.

As Soon As ile Olumsuz Cümle Kurma

“As soon as” ifadesi, olumsuz cümlelerle birlikte kullanılabilir. Olumsuz cümle kurmak için, “as soon as” ifadesinin önüne “not” kelimesi eklenir. Örneğin:

 • “I won’t go to bed as soon as I finish my work.” (anlamı: İşimi bitirdiğim anda yatmayacağım.)
 • “She didn’t leave the party as soon as she arrived.” (anlamı: Geldiği anda partiye hemen ayrılmadı.)

Bu örneklerde, “as soon as” ifadesi, olumsuz bir koşulu ifade etmek için kullanılmıştır. “Not” kelimesi, as soon as ifadesinin önünde kullanılarak olumsuz cümle oluşturulmuştur.

As Soon As ile Soru Cümlesi Kurma

“As soon as” ifadesi, soru cümleleriyle birlikte de kullanılabilir. Örneğin:

 • “Will you call me as soon as you arrive home?” (anlamı: Eve varır varmaz beni arayacak mısın?)
 • “Did you leave the office as soon as you finished your work?” (anlamı: İşini bitirdiğin anda ofisten ayrıldın mı?)

Bu örneklerde, “as soon as” ifadesi, soru cümlelerinde bir koşul belirtmek için kullanılmıştır. Soru cümleleri, cümle yapısı ve tonlamaları ile belirli koşulları sorguladığından, “as soon as” ifadesi, belirli bir koşulun oluşmasına bağlı olarak gerçekleşecek bir eylemle ilgili soru sormak için kullanılabilir.

As Soon As Hangi Tense ile Kullanılır?

“As soon as” ifadesi, gelecek zaman, şimdiki zaman ve past perfect zamanı ile kullanılabilir. Bu ifade, bir koşulun yerine getirilmesi durumunda gerçekleşecek olan eylemi ifade etmek için kullanılır. Bu nedenle, genellikle gelecek zaman veya şimdiki zaman ile kullanılır.

Örneğin:

 • “I will call you as soon as I arrive.” (gelecek zaman)
 • “She is going to buy groceries as soon as she finishes work.” (gelecek zaman)
 • “He always goes to bed as soon as he finishes his work.” (şimdiki zaman)

Ayrıca, “as soon as” ifadesi, iki eylem arasındaki sıralamayı belirtmek için past perfect zaman ile de kullanılabilir. Örneğin:

 • “As soon as I had finished my work, I went to bed.” (past perfect zaman)

Bu örnekte, “as soon as” ifadesi, geçmişte gerçekleşen iki eylemi birbiriyle bağlantılı hale getiriyor. Öncelikle iş bitiriliyor ve ardından hemen yatılıyor.

As Soon As Kalıbından Sonra Hangi Zaman Gelir?

“As soon as” kalıbından sonra, gelecek zaman, şimdiki zaman veya past perfect zamanı gelebilir. Bu ifade, bir koşulun yerine getirilmesi durumunda gerçekleşecek olan eylemi ifade etmek için kullanılır. Bu nedenle, genellikle gelecek zaman veya şimdiki zaman ile kullanılır.

Örneğin:

 • “I will call you as soon as I arrive.” (gelecek zaman)
 • “She is going to buy groceries as soon as she finishes work.” (gelecek zaman)
 • “He always goes to bed as soon as he finishes his work.” (şimdiki zaman)

Ayrıca, “as soon as” ifadesi, iki eylem arasındaki sıralamayı belirtmek için past perfect zaman ile de kullanılabilir. Örneğin:

 • “As soon as I had finished my work, I went to bed.” (past perfect zaman)

Bu örnekte, “as soon as” ifadesi, geçmişte gerçekleşen iki eylemi birbiriyle bağlantılı hale getiriyor. Öncelikle iş bitiriliyor ve ardından hemen yatılıyor.

As Soon As Kullanımı KDK Dil kursunda Çok Daha Kolay!

Detaylar için 0507 245 93 57

Whatsapp
Nurgül M.
Nurgül M.
Merhaba.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?