İngilizce Dolaylı ve Dolaysız Cümleler

İngilizce dilinde, dolaylı ve dolaysız cümleler iki farklı yapıdır. Dolaysız cümlelerde, konuşmacı doğrudan ne söylemek istiyorsa o söylenir. Dolaylı cümlelerde ise, konuşmacı söylemek istediğini dolaylı yoldan ifade eder.

Dolaysız cümleler:

  • She said, “I am going to the store.” (O, “Ben mağazaya gidiyorum” dedi.)
  • He asked, “Are you coming with us?” (O, “Bizimle geliyor musun?” diye sordu.)

Dolaylı cümleler:

  • She said that she was going to the store. (O, mağazaya gittiğini söyledi.)
  • He asked if I was coming with them. (O, benim de onlarla gelip gelmeyeceğimi sordu.)

Dolaylı cümlelerde, bağlaçlar (that/if/whether) kullanılır ve fiiller genellikle geçmiş zamanda kullanılır. Ayrıca, dolaylı cümlelerde söylenenin doğruluğundan emin olmak için belirteçler (such as: I heard that…, They told me that…, It seems that…) de kullanılabilir.

Özetle, dolaysız cümlelerde direkt olarak söylenen ifade kullanılırken, dolaylı cümlelerde ifade dolaylı yoldan anlatılır ve bağlaçlar, geçmiş zaman ve belirteçler kullanılır.

Whatsapp
Nurgül M.
Nurgül M.
Merhaba.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?